Das Kollegium

Image

Klassen 1

1a: Frau Stuckle, Raum 2.15
1b: Frau Hanson, Raum 2.14
1c: Frau Nimmergut, Raum 2.08

Klassen 2

2a: Frau Güthner, Raum 2.02
2b: Frau Just, Raum 2.05
2c: Frau Klöpping, Raum 2.04

Klassen 3

3a: Frau Pryk, Raum 2.07
3b: Frau Brendel, Raum 4.01
3c: Frau Kistner, Raum 4.06

Klassen 4

4a: Frau Licht, Raum 4.05
4b: Frau Dimkovski, Raum 4.03
4c: Frau Bräuning, Raum 4.04

Vorbereitungsklasse: Frau Zaher